Achtergrond van de interdisciplinaire leerstoel ''Companies and sustainable mobility. The company car debate & beyond'

Mobiliteit vormt één van de grote actuele maatschappelijke uitdagingen. Elf belangengroepen/organisaties stelden daarom een budget ter beschikking dat door het Brussels Studies Institute (BSI) beheerd wordt in het kader van een academische onderzoeksleerstoel. Uitgangspunt van de leerstoel is om aan de hand van cross-communautair en multidisciplinair academisch onderzoek te komen tot een brede, wetenschappelijk onderbouwde benadering van (bedrijfs)mobiliteit op meerdere geografische schalen en voor verschillende casussen, met bijzondere aandacht voor Brussel en het Brussels metropolitaans gebied.