Over ons

Mobiliteit vormt één van de grote actuele maatschappelijke uitdagingen. In de nationale media en tussen de betrokken partijen wordt dan ook regelmatig gedebatteerd over allerhande aspecten van de mobiliteitsuitdagingen. Het valt daarbij op dat er vaak onenigheid bestaat over de gehanteerde concepten, definities en cijfermatige onderbouw. Bovendien gaan de discussies vaak slechts om één aspect van een bredere problematiek en wordt er zelden een globale, multimodale benadering gehanteerd of worden andere relevante beleidsdomeinen en –realiteiten niet in beschouwing genomen.

Elf belangengroepen/organisaties stelden daarom een budget ter beschikking die door het Brussels Studies Institute (BSI) beheerd wordt in het kader van een academische onderzoeksleerstoel. Uitgangspunt van de leerstoel is om aan de hand van cross-communautair en multidisciplinair academisch onderzoek te komen tot een brede, wetenschappelijk onderbouwde benadering van (bedrijfs)mobiliteit (in Brussel en haar rand of met sterke relevantie voor het bredere Brussels metropolitaans gebied).

De stuurgroep, die samengesteld is uit 1/3 financierende partijen, 1/3 andere stakeholders en 1/3 academici, moet toezien op de onafhankelijkheid van het onderzoek.

Daarnaast wordt twee maal per jaar een adviesgroep samengeroepen, bestaande uit financierende partijen, academici en allerhande experten afgevaardigd door de verschillende stakeholders (belangenorganisaties, overheden, denktanks, middenveld). Deze groep adviseerde eerder o.a. over de onderwerpen die aan bod moeten komen in de onderzoeksoproep (zie link) en zal ook telkens de resultaten van de verschillende onderzoekspakketten bespreken en valideren. Het doel van deze adviesraad is maximale inclusiviteit van alle stakeholders.Onderzoekgroepen

De interuniversitaire leerstoel ‘Bedrijven en duurzame mobiliteit’ wil aan de hand van volgende vier werkpakketten een brede kijk geven op de complexe problematiek van duurzame bedrijfsmobiliteit:

Klik hier om meer informatie over de inhoud van werkpakket 1 te krijgen.

Klik hier om meer informatie over de inhoud van werkpakket 2A te krijgen.

  • Werkpakket 2B: Mogelijke toekomstscenario’s voor bedrijfsmobiliteit (in het licht van globale trends en verwachte evoluties in de vraag).

Klik hier om meer informatie over de inhoud van werkpakket 2B te krijgen.

  • Werkpakket 3: Vaststellen van de impact van huidige en toekomstige scenario’s voor bedrijfsmobiliteit

              Klik hier om meer informatie over de inhoud van werkpakket 3 te krijgen.

Tot slot zullen de resultaten van de verschillende werkpakketten samengebracht en geïntegreerd worden en wordt het resultaat van deze oefening naar een breed publiek gebracht ten einde het maatschappelijke debat te voeden.


Officiële aftrap van de leerstoel – 4 december 2015

Meer informatie en documenten: klik hier.


Evenement  – Kennisdeling – 22 april 2016

Meer informatie en documenten: klik hier.


Evenement  – Dissemination event – 15 december 2016

Meer informatie en documenten: klik hier.


Evenement  – Dissemination event – 13 september 2017

Meer informatie en documenten: klik hier.