Officiële aftrap van de leerstoel

Op 4 december 2015 werd in aanwezigheid van ruim 30 stakeholders met uiteenlopende achtergronden de leerstoelovereenkomst plechtig ondertekend. De rest van de voormiddag stond het onderzoeksprogramma centraal. Iedere aanwezige kreeg de kans (individueel en in kleine groep) om het draft-programma te becommentariëren. Om het debat hierover te voeden kregen een aantal financiers, onderzoekers en één van de middenveldorganisaties eerst de kans om hun kijk op de zaak met de aanwezigen te delen.

Deze presentaties vindt u hier: