Werkpakket 1

Het eerste werkpakket is gericht op een stand van zaken van de kennis omtrent bedrijven, bedrijfswagens en duurzame mobiliteit. Tot nog toe blijft er immers veel discussie bestaan over de vele cijfers die gehanteerd worden in het debat, maar ook over de definitie van bedrijfswagens en hun gebruikers.

Onderzoekers van drie onderzoekscentra werpen zich op deze uitdaging:

Het werkplan voor dit werkpakket vindt u hier: WP1

In de loop van 2017 werden twee factsheets gepubliceerd op basis van de output van dit werkpakket. Ze zijn hier terug te vinden.